+ เพิ่มกิจกรรม แสดงรายการทั้งหมด > แสดงแต่ละห้องประชุม เข้าสู่ระบบ
1. ห้องประชุมคณาพันธ์
2. ห้องประชุมเล็กชั้น 2
3. ห้องประชุมเล็กชั้น 1 ห้องVideo Conference
4. ห้องประชุมดอกจาน
5. ระบบ Web Conference
6. ห้องประชุมรพท.อำนาจเจริญ
7. ห้องประชุมสสอ.เมืองอำนาจเจริญ
8. ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
* กรุณาติดต่อศูนย์แพทย์ก่อนบันทึกข้อมูลการจอง

แสดงตารางงาน