+ เพิ่มกิจกรรม แสดงรายการทั้งหมด > แสดงแต่ละห้องประชุม เข้าสู่ระบบ
1. ห้องประชุมคณาพันธ์
2. ห้องประชุมแสงจันทร์
3. ห้องประชุมกันของ
4. ห้องประชุมดอกจาน
5. ห้องประชุมอาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย
6. ห้องประชุมรพท.อำนาจเจริญ
7. ห้องประชุมสสอ.เมืองอำนาจเจริญ
8. ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
* กรุณาติดต่อศูนย์แพทย์ก่อนบันทึกข้อมูลการจอง

แสดงตารางงาน